http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2021 roku

75

opublikowano ogółem 195.628 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 62,642 co stanowi 32,02% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń o wyniku postępowania (w tym: o udzielonych zamówieniach) – 77.269 (39,50%), ogłoszeń o konkursie – 17 (0,01%), ogłoszeń o wynikach konkursu – 20 (0,01%), ogłoszeń o zmianie umowy – 3.114 (1,59%), ogłoszeń o wykonaniu umowy – 8.641 (4,42%), planów postępowań – 8.927 (4,56%).

 

Łączna liczba opublikowanych ogłoszeń w 2021 roku jest większa o 20% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2020 (162.752 opublikowanych ogłoszeń).

 

W sierpniu 2021 roku liczba opublikowanych ogłoszeń (30.013) jest o około 44% większa w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 (20.758 opublikowanych ogłoszeń).

 

Liczba ogłoszeń o zamówieniu, opublikowanych do września br. jest o około 4,00% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2020 (65.419. ogłoszeń). Stanowią one 32,02% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (43,96%), a następnie na dostawy (28,76%) i usługi (27,28%).

 

Większość z 62.642 postępowań prowadzonych było w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) – 54.925 ogłoszeń (87,63%). Pozostałe stosowane tryby to: tryb podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 7.684 ogłoszenia (12,26%), tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 33 ogłoszenia (0,05%),  partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 39 ogłoszeń (0,06%).

 

Od początku 2021 roku do dnia 31 sierpnia opublikowano 77.269 ogłoszeń o wyniku postępowania / o udzielonych zamówieniach (w analogicznym okresie roku 2020 opublikowano 63.703 szt. ogłoszenia)

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w „starym” Prawie zamówień publicznych większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast w przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w „nowym” Prawie zamówień publicznych większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1. Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o wyniku postępowania opublikowanych w roku 2021:

 

 

Wśród powyższych danych uwagę zwraca dominacja trybu podstawowego bez negocjacji. Tryb podstawowy z negocjacjami, partnerstwo innowacyjne oraz negocjacje bez ogłoszenia stosowane są w minimalnym zakresie.

 

Opr. na podst. Informacji
o polskim rynku zamówień
publicznych w 2021 r.
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx