http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obowiązki inwestora oraz regulacje dotyczące procesu budowlanego w realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane

59

Część druga

 

Realizacja robót budowlanych

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i oczywiście wyłonieniu wykonawcy zgodnie z Pzp, możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych, które zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego następuje z momentem podjęcia prac przygotowawczych.

Należy pamiętać, że roboty budowlane należy rozpocząć w okresie do 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę oraz przerwa w ich wykonywaniu nie może być dłuższa niż ten okres. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powinien uzyskać dziennik budowy, który jest rejestrowany i ostemplowywany (co do zasady) przez organ architektoniczno-budowlany. Za samo prowadzenie dziennika budowy jest następnie odpowiedzialny kierownik budowy, aczkolwiek inwestor, jako uczestnik procesu budowlanego, jest uprawniony do dokonywania w nim wpisów (chociaż praktycznie zdarza się to bardzo rzadko).

W tym momencie realizacji należy pamiętać o ważnym obowiązku inwestora wynikającym z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, tj. zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego należy pamiętać o wynikającym z ust. 4a obowiązku dołączenia informacji, kto będzie sprawował funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich aktualne uprawnienia budowlane. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakończenie realizacji robót budowlanych
  • Dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx