http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA W LATACH 2007-2012

62

 

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2007 r. Rozpatrzyła wówczas 70 odwołań. Obecnie trafia do niej około 235 odwołań miesięcznie.

Wpływ odwołań w trakcie pięciu lat funkcjonowania KIO

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (okres I-X)

Liczba odwołań (w tym zwrócone)

70

1539

1985

2823

2820

2398

Oddalone

29 (41,42%)

625 (40,6%)

689 (42%)

993 (36%)

859 (31%)

771 (32%)

Uwzględnione

17 (24,28%)

545 (35,4%)

513 (31%)

783 (29%)

704 (25%)

610 (25%)

Odrzucone

13 (18,57%)

190 (12,4%)

214 (13%)

291 (11%)

174 (6%)

117 (5%)

Umorzone

11 (15,37%)

179 (11,6%)

237 (14%)

355*/290** (13%*/11%**)

329*/412** (12%*/15%**)

301*/374** (12%*/16%**)

 

* Umorzone w wyniku wycofania odwołania

**Umorzone ze względu na uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów odwołania

W ostatnich latach liczba odwołań ustabilizowała się na poziomie około 2800 spraw rocznie. Zapewne tak będzie również w 2012 r., bowiem w pierwszych dziesięciu miesiącach do Krajowej Izby Odwoławczej wniesiono ogółem 2.398 odwołań. Proporcje odwołań w zakresie postępowań dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług rozłożyły się niemal idealnie równo: odpowiednio było to 32, 33 i 35 proc. spraw.

Odwołania wnoszone w zależności od rodzaju zamówienia

Powiązane artykuły

Rodzaj zamówienia

2012

2011

Roboty budowlane

32%

27%

Dostawy

33%

34%

Usługi

35%

39%

Systematycznie zmniejsza się ilość skarg na orzeczenia KIO wnoszonych do sądów okręgowych. Spadek ten zaznaczył się zwłaszcza po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2010

Liczba skarg dotyczących orzeczeń KIO w latach 2007-2012

2007-2008

2009

2010

2011

2012

280

316

225 (146*+79**)

148

124***

*skargi dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji z 2 grudnia 2010 r.

** skargi dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych od dnia 29 stycznia 2010 r.  

*** cyt. za Biuletyn Informacyjny UZP nr 10/2012

 

Źródło:Informacyjna Agencja Radiowa, Biuletyn Informacyjny UZP Nr 10/2012, www.uzp.gov.pl / Krajowa Izba Odwoławcza

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx