http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KREDYTY SAMORZĄDOWE

45

KREDYTY SAMORZĄDOWE

Samorząd, który posiada środki na rachunku powinien mieć możliwość szybszej spłaty kredytu – uważa Krajowa Rada RIO.Zdaniem izb należy zmienić art. 243 ustawy o finansach publicznych.W swoim sprawozdaniu z działalności za 2015 r. regionalne izby obrachunkowe zwróciły uwagę na przepisy utrudniające samorządom spłatę zadłużenia nawet w sytuacji posiadania przez nie środków finansowych na rachunkach bankowych. Jak podkreśla Krajowa Rada RIO obecnie często czynnikiem, który na to nie pozwala, jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.  Z analiz izb obrachunkowych wynika, że samorządy dysponują znacznymi kwotami środków finansowych pochodzącymi między innymi z zaciągniętych i niewykorzystanych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych, jak też z lepszego od planowanego zrealizowanego wyniku budżetu. Okazuje się jednak, że te same jednostki posiadają jednocześnie znaczne długi. RIO zwracają uwagę, że możliwość nawet częściowej spłaty tych zobowiązań byłaby bardzo korzystna bo spowodowałaby nie tylko zmniejszenie zadłużenia JST, ale też stworzyłaby perspektywę pozyskania środków dla realizacji nowych zadań samorządów.  W latach 2008 – 2014 per saldo samorządy zamykały budżety deficytem.  W  2015  r., pomimo planowania deficytu  budżetowego  w  kwocie  7,37 mld zł,  stanowiącego  3,7 proc. planowanych dochodów, zrealizowane dochody budżetowe były o 2,6 mld zł wyższe od wydatków. Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki stanowiła 1,3 proc. uzyskanych w tym roku dochodów.

Powiązane artykuły

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx