http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

45

W roku ubiegłym, podobnie jak w latach minionych, wielu zamawiających przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydowało się na zastosowanie wyłącznie kryterium ceny. W postępowaniach poniżej progów unijnych 91% (w roku 2010 – także 91%) postępowań było rozstrzygniętych wyłącznie przy użyciu tego kryterium. Jako jedyne zamawiający zastosowali je w aż 95% postępowań na roboty budowlane, 92% na dostawy oraz 87% na usługi. Być może coś się jednak w tym zakresie zmieni. W roku ubiegłym wielu przedstawicieli zamawiających oraz wykonawców aktywnie uczestniczyło w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

Powiązane artykuły

W ich trakcie prowadzono dyskusję o możliwościach prawnych i sposobach wyboru nie tylko oferty najkorzystniejszej cenowo, ale również najkorzystniejszej ekonomicznie, tj. przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (mierników) odnoszących się do przedmiotu zamówienia, np.: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji, serwisu. Kształtowało się przekonanie, iż same wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia (bez ustalenia stosownych kryteriów oceny ofert) nie gwarantują wyboru lepszej oferty spośród tych ofert, które zostały złożone w postępowaniu. Wymogi takie jedynie zawężają konkurencję, a nie zachęcają do złożenia oferty korzystniejszej ekonomicznie.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx