Kryteria oceny ofert w Raporcie Urzędu Zamówień Publicznych

47

W dniu 24 maja br. podczas konferencji prasowej Urząd Zamówień Publicznych przedstawił „Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne”. Jest to dokument bardzo ważny, bowiem odnosi się do problemu, z którym od wielu lat ani Urząd, ani rynek nie byli w stanie się uporać.

We wstępie autorzy Raportu podkreślają, iż w przeszłości zamawiający nadużywali możliwości wyboru oferty przy zastosowaniu wyłącznie kryterium „cena oferty” wskazując jednocześnie, że ustawa zawsze dawała możliwość stosowania poza ceną także innych kryteriów oceny ofert, które są związane…

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis