Metody agile w zamówieniach publicznych

158

Praktyka agile to nie tylko sama reorganizacja dotychczasowego, praktykowanego przez wielu zamawiających sposobu realizacji projektów i przedsięwzięć (z naciskiem na ich kaskadową realizację), ale także zmiana sposobu myślenia, pracy nad efektem końcowym oraz kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. To niełatwe. Co więc z agile możemy wdrożyć już teraz?

Kamila Mizeracka

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis