Kryteria oceny ofert w zamówieniach „zaprojektuj i buduj”

104

Zamówienia na roboty budowlane

          

Kryteria oceny ofert

w zamówieniach „zaprojektuj i buduj”

Opracowanie przygotowane

Powiązane artykuły

przez Izbę Projektowania Budowlanego

  

CHARAKTERYSTYKA PROCEDURY „ZAPROJEKTUJ I BUDUJ”

 

            Procedura ta była wymieniona w ustawie o zamówieniach publicznych już od 1997 r. Nie mogła ona być w praktyce stosowana ponieważ nie było wskazania jak zamawiający ma opisać przedmiot zamówienia. Dopiero w 2004 r., na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, Minister Infrastruktury w…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu