KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

161

Urząd Zamówień Publicznych dokonał tłumaczenia na język polski zrewidowanych unijnych kryteriów środowiskowych (EU GPP Criteria) opracowanych dla następujących grup produktowych: transport, środki czystości i usługi sprzątania, energia elektryczna i wyroby włókiennicze. Kryteria zostały opracowane dla tych grup produktowych uznanych za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Wypracowanie na szczeblu unijnym wspólnych kryteriów środowiskowych ma na celu ich harmonizację w państwach członkowskich, a także zwiększenie przejrzystości i stopnia aplikacji ekologicznych rozwiązań w zamówieniach publicznych.

Powiązane artykuły

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 7/2012, www.uzp.gov.pl