Lato, woda, wakacje na kredyt i obrona narodowa

58

W  lipcowym numerze Doradcy na miejscu są letnie tematy. Autor pisze więc o zmianach ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą wodną, kredytu konsumenckiego i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz o nowych zasadach organizowania instytucji centralnych MON (IC MON), wprowadzonych nowelizacją  ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.