MIEJSKIE STYPENDIA

42

Ruszyła kolejna edycja stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, umożliwiających uzdolnionej młodzieży uzyskanie wsparcia w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie. Uczniowie mogą składać wnioski do 31 lipca, a studenci do 10 października. W ramach prowadzonego od trzynastu lat samorządowego programu stypendialnego w Polsce, Warszawa wsparła już ponad 3 tysiące uczniów i studentów. O stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu III klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1100 zł miesięcznie. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych lub zaangażowania społecznego.
Integralną częścią stypendiów jest program stypendialny, który został opracowany jako spójna koncepcja rozwoju młodych ludzi, oparta na nauczaniu Jana Pawła II. „Na poziomie wiedzy przekazujemy najmłodszym stypendystom historię życia papieża Polaka i pokazujemy im wpływ tej postaci na losy naszego kraju oraz całego świata. Kształcimy w stypendystach zdolność pracy w grupie, samodzielne realizowanie projektów, wcielanie pomysłów w życie. Celem programu stypendialnego jest także rozbudzenie w stypendystach postawy aktywności, odpowiedzialności za własne życie i za społeczeństwo” – zaznaczyła Katarzyna Osior, specjalistka ds. projektów społecznych w Centrum Myśli Jana Pawła II.
Kandydat musi najpierw wypełnić drogą elektroniczną wniosek dostępny na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II, a następnie złożyć go wraz z wymaganymi podpisami i załącznikami w siedzibie Centrum przy ul. Foksal 11 w Warszawie.

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl