Niektóre warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy

37

Prawie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający formułują warunkami udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy. Czy zawsze ich działania, oprócz tego, że są poprawne pod względem formalnym, są racjonalnie i skutecznie pozwalają na osiągnięcie celu, jaki chce uzyskać zamawiający, wprowadzając

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis