Mikrosystem zamówień publicznych

24

Kilkanaście miesięcy temu, przy okazji akcji protestacyjnej dotyczącej umowy ACTA, w mediach pojawiła się teza, że praprzyczyną problemów z systemami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej jest stosowanie przy zamówieniach informatycznych jednego kryterium – ceny. Teza ta wydala mi się na tyle interesująca, że postanowiłem pochylić się nad problemem, którego dotyczy.