http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

MODUŁ SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW

71

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o uruchomieniu przygotowań do uruchomieniu II etapu pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków. Pilotaż produkcyjny w etapie I został uruchomiony w dniu 18 października 2021 r. dla grupy 97 zamawiających. Aktualnie, w etapie II pilotażu, planowane jest poszerzenie grupy pilotażowej o grupę kolejnych około 300 zamawiających. Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki temu modułowi możliwe jest prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy mogą za jego pośrednictwem składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pozwoli to na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających. Zamawiającym biorącym udział w pilotażu i prowadzącym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursy UZP zapewnia priorytetową obsługę przy zgłaszanych problemach, tak, aby nie miały one wpływu na sprawny przebieg postępowań. II etap pilotażu startuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx