Moim zdaniem Podział zamówienia na części

54

Moim zdaniem

 

Podział zamówienia na części

 

 

Literalne brzmienie znowelizowanego przepisu art. 96 ust. 1 pkt. 11 Prawa zamówień publicznych, nakazujące podanie „powodów niedokonania podziału” jednoznacznie sugeruje, iż niedokonanie tej czynności, tzn. „niedokonanie podziału” – jest odstępstwem od zasady (reguły).

 

Powiązane artykuły

Janusz Dolecki

 

 

            Przepis ten, dotyczący zawartości protokołu postępowania stanowi, iż: „w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: (…) 11) powody niedokonania podziału zamówienia na części”.

 

            Ustawodawca nie wskazuje jednocześnie, iż protokół postępowania ma również

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Zapraszamy do prenumeraty magazynu