http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawo zamówień publicznych Nowe rozporządzenia

59

Prawo zamówień publicznych

 

 

Nowe rozporządzenia

 

 

W grudniu 2016 r. oraz w styczniu bieżącego roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostały nowe akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

 

 

Powiązane artykuły

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (poz. 2038).

 

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530), które utraciło moc z dniem 28 lipca 2016 r., na…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx