http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Możliwość wskazania producenta i technologii w opisie przedmiotu zamówienia

51

Pokusa użycia dokładnej nazwy czy też marki produktu w dokumentach przetargowych niejednokrotnie jest tak ogromna, że zamawiający zapominają o ciążących na nich obowiązkach. Z problemem tym stykamy się na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia. Zastosowanie opisu, który wskazuje dokładnie na producenta lub firmę wytwarzającą dany produkt możliwe jest w drodze wyjątku, a dodatkowo musi mieć to charakter incydentalny, co będzie w stanie  potwierdzić specyfika organizowanego przez zamawiającego postępowania, a także asortyment, jaki ma zostać nabyty w określonej procedurze. Należy przestrzegać „zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia”, zgodnie z którą przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji oraz rywalizacji między wykonawcami, mając na względzie to, że do postępowania przetargowego może przystąpić nieokreślenie szeroki krąg podmiotów. Zakazane jest formułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wskazywać konkretnego wykonawcę lub też eliminować kogokolwiek z potencjalnych oferentów. Nie może zaistnieć sytuacja, w której jeden z wykonawców jeszcze przed przystąpieniem do postępowania będzie w korzystniejszym położeniu od pozostałych uczestników.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx