http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA UZP

55

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA UZP

Na stronach internetowych KPRM oraz UZP ukazało się ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do naboru może przystąpić osoba, która: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UZP. Wymagania pożądane to: doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją, doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Urzędu na forach instytucji międzynarodowych. Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2015 r.

Powiązane artykuły

 

źródło; www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx