Rynek zamówień publicznych Zamówienia publiczne w 2015 roku

18

Z danych, udostępnionych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że ogólna wartość zamówień, udzielonych w roku 2015 poniżej progów unijnych, ogłaszanych w BZP, wyniosła

Zapraszamy do prenumeraty magazynu