http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR WNIOSKÓW

58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 1: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłosiła konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/17 na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/ strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju. Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są: reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników, organizacją pracodawców, organizacją samorządu gospodarczego, organizacją związkową. Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego,na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 93.

Powiązane artykuły

źródło: www.parp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx