NABORY WNIOSKÓW W PROGRAMACH UNIJNYCH

37

NABORY WNIOSKÓW W PROGRAMACH UNIJNYCH

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o postępach w realizacji programów unijnych z perspektywy 2014 – 2020 według stanu na 11 grudnia 2016 r. Jak wynika z danych wygenerowanych z systemu informatycznego, szacowane zaangażowanie środków UE w 2.164 uruchomionych naborach to 173,7 mld zł. Ministerstwo podało również, że od uruchomienia programów do 11 grudnia 2016 r. złożono 37.534 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 233,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 140,5 mld zł. Poinformowano także, że do 11 grudnia 2016 r. podpisano z beneficjentami 9 080 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania wynoszącą w części UE 61,9 mld zł. W latach 2014 – 2020 Polska będzie realizować 22 programy operacyjne w ramach unijnej polityki spójności, w tym 16 regionalnych. Łączna kwota alokacji to 82,5 mld euro.

Powiązane artykuły

źródło: www.mr.gov.pl