http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nadzór autorski nad realizacją projektu architektoniczno – budowlanego

34

Niezaprzeczalnie z osobą projektanta ściśle związany jest obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego, ale tylko wtedy, kiedy to wynika z ustawy (przesłanki wymienione w art. 20 ust. 1 pkt 4 i w art. 18 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego). W związku z powyższym obowiązek ten wejdzie tylko wtedy w zakres samego zamówienia, jeśli zamawiający / inwestor na etapie sporządzania zamówienia zażąda tego, albo w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych. O ile jeszcze inwestor mógłby wcześniej przewidzieć potrzebę sprawowania nadzoru autorskiego, o tyle nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy właściwy organ nie zażąda pełnienia nadzoru autorskiego. Decyzja organu jest niezależna, a na jej treść nie ma żadnego wpływu zamawiający. Ponadto należy mieć na uwadze, iż nierzadko w przypadku pozyskiwania funduszy z dotacji unijnych czy innych źródeł dopiero dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę daje szansę na uzyskanie akceptacji dla danego przedsięwzięcia. „Tym samym zamawiający w chwili zlecania wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej nie ma wiedzy nie tylko o tym kiedy, ale i o tym czy będzie realizował zamierzenie inwestycyjne. Z tego wynika brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego na usługę nadzoru autorskiego równocześnie ze zleceniem wykonania dokumentacji projektowej”. W związku z powyższym, skoro obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego wynika z przesłanek ustawowych, tj. jeśli zażąda tego inwestor lub właściwy organ bądź w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych, to za nieprawidłowe należy uznać stwierdzenie przywołane w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że „pełnienie nadzoru autorskiego nie stanowi odrębnego i niezależnego przedmiotu zamówienia od samego zamówienia na prace projektowe”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx