http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nakładanie korekt finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027

28

Zasady, kryteria oraz stawki korekt finansowych stosowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych ustalane są w formie decyzji Komisji KE.

 

WPROWADZENIE

Aktualnie obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych. Decyzja ta zastąpiła uprzednio obowiązujące wytyczne wprowadzone przez KE decyzją C(2013) 9527 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Głównym celem decyzji 3452 jest zwiększenie pewności prawej dla państw członkowskich w obszarze kontroli i audytu zamówień współfinansowanych z budżetu UE.  Odbywa się to poprzez doprecyzowanie okoliczności, w których naruszenie obowiązującego prawa UE w zakresie zamówień publicznych lub prawa krajowego dotyczącego stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, mogą doprowadzić do nałożenia korekt finansowych.

 

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ INDYWIDUALNA

Warunkiem niezbędnym do podjęcia działania korygującego w związku z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych jest wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia  2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze  środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 – dalej ustawa wdrożeniowa). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KOREKTA FINANSOWA
  • SYSTEM PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH
  • INFORMACJA POKONTROLNA I PISEMNE ZASTRZEŻENIA
  • OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
  • WSKAZANIA PRAKTYCZNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx