http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konflikt interesów oraz inne powody nakładania korekt

30

Korekt finansowych nie lubią ani beneficjenci środków unijnych, ani kontrolerzy. Beneficjentom pieniędzy ubywa, a kontroli nie przybywa. Zamiast jednak zżymać się na kontrole, lepiej poznać zasady i unikać sytuacji wątpliwych. Oto kilkanaście przykładów zarzutów sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w Polsce i Bułgarii. Czytelnikom pozostawiamy odgadywanie, który z poniższych case’ów miał miejsce w którym z tych krajów.

 

NOWY TARYFIKATOR

Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z dużą zmianą podejścia ze strony Komisji Europejskiej i pozostałych instytucji w obszarze korekt finansowych. Z jednej strony widzimy odejście od systemu karania za każde naruszenie do sytuacji w której uchybienia o charakterze formalnym mogą w ogóle nie podlegać korekcie, z drugiej – pozostałym naruszeniom przypisano (nieco kazuistycznie) konkretne, zasadniczo niestopniowalne, stawki korekt.

Zmiana ta wprowadzona została na mocy decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych Nr C (2019) 3452 (tzw. Taryfikator Komisji Europejskiej). (…)

 

Poza tym w artykule:

 • KONFLIKT INTERESÓW
 • PRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE KONFLIKTOWI INTERESÓW
 • NISKA KONKURENCYJNOŚĆ
 • JEST GORZEJ W CAŁEJ UNII
 • WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ, RADA NA DZIŚ
 • OGRANICZANIE KONKURENCJI
 • PREFERENCJE LOKALNE
 • DYSKRYMINUJĄCE WARUNKI
 • WARUNKI STAWIANE KONSORCJUM
 • BRAK WSKAZANIA RÓWNOWAŻNOŚCI PRZY KAŻDEJ NAZWIE
 • UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx