http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nakładanie korekt finansowych

43

Korekta finansowa jest kwotą, o jaką pomniejsza się finansowanie Unii Europejskiej dla projektu lub programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową.

 

WPROWADZENIE

W perspektywie  finansowej 2021-27 Polska ma do dyspozycji ok. 140 mld. euro, w tym na politykę spójności ok. 76 mld euro. Zasady realizacji programów w tym zakresie, podmioty uczestniczące w ich realizacji oraz tryb współpracy między nimi określiła ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (uozrzf), która – podobnie  jak w poprzednich perspektywach – przewiduje korekty finansowe, będące dotkliwą konsekwencją błędów, jakie mogą popełnić beneficjenci korzystający z programów unijnych.

Często spotyka się mylny pogląd, że każde naruszenie prawa zamówień publicznych skutkuje taką  karą, przy czym takie przeświadczenie beneficjentów jest często skutkiem utożsamiania pojęcia naruszenia i nieprawidłowości.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

Proces nakładania korekt ma charakter nadzorczy i jest stosowany już od 1976r. w celu wykluczenia z finansowania UE takich wydatków, które zostały dokonane nieprawidłowo. Mechanizm ten skutkował koniecznością zwrotu przez niektóre państwa ogromnych kwot, sięgających nawet miliardów euro, a interesujące analizy można znaleźć w komunikatach Komisji do Parlamentu Europejskiego i  Rady o ochronie budżetu UE. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • TARYFIKATOR KOREKT
  • SĄDOWA OCENA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
  • STANOWISKO TSUE
  • STANOWISKO NSA
  • STANOWISKO SĄDU APELACYJNEGO
  • ZAKOŃCZENIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx