http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Naliczenie kar umownych przez zamawiającego a możliwość wykluczenia w kolejnym przetargu

61

Mamy zamiar wziąć udział w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu fotograficznego. Podczas ostatnio realizowanego zamówienia, zamawiający nałożył na nas karę umowną z tytułu przekroczenia o jeden dzień terminu realizacji – poddostawca dostarczył nam niekompletny sprzęt, co spowodowało opóźnienie. Proszę o informację, czy samo naliczenie przez zamawiającego kary umownej (została ona uregulowana), jeśli nie doszło jednocześnie do rozwiązania umowy ani zasądzenia odszkodowania, spowoduje wystąpienie przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp w przyszłym przetargu? Zaznaczam, że zamawiający wydał nam poświadczenie, że zamówienie zostało wykonane należycie, ale odnotował jednocześnie w treści referencji, że nałożył na nas karę umowną.

W świetle brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp (przesłanki fakultatywnej), wykluczenie może nastąpić jedynie wówczas, gdy doszło do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne lub zasądzenia odszkodowania. Powyższe musi nastąpić w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania, oczywiście z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji.

Niniejszy przepis posługuje się pojęciem „zasądzenia odszkodowania”, mowa zatem o odszkodowaniu, które zostało zasądzone wyrokiem sądu. Pod pojęciem odszkodowania przyjmuje się również kary umowne, tak więc jeśli zostałyby one zasądzone, nie zaś naliczone przez zamawiającego i…

Powiązane artykuły

Magdalena Kulińska

Prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx