http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007-2013

40

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wartość wydatków beneficjentów uznanychzakwalifikowalne, wynikającaze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 199,3 mld zł. Wydatki w części już dofinansowanej wyniosły 141,8 mld zł. Suma ta obejmuje wydatki inwestycyjne poniesione w perspektywie lat 2007-2013. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK, od początku uruchomienia programów do 10 marca br. beneficjenci złożyli 256,5 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków o dotację na całkowitą kwotę dofinansowania, obejmującą zarówno środki unijne, jak i krajowe, rzędu 537,4 mld zł. W tym samym okresie podpisano 82 379 umów o dofinansowanie na kwotę 346,2 mld zł wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie w części UE wyniosło 239,1 mld zł, co stanowi 84,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Powiązane artykuły

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx