Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

80

Umowy o zamówienia publiczne

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

przy wydatkowaniu środków

pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Część trzecia

Powiązane artykuły

Agnieszka Wiśniewska – Celmer

 

Naruszenie obowiązku dochodzenia

należności z tytułu kar umownych

            Wracając do naszego przypadku – zamawiający w ogóle nie zawiera aneksu ani nie nalicza kar umownych. Zatem mamy do czynienia z naruszeniem obowiązku dochodzenia należności z tytułu kar umownych. Ocena tej sytuacji może być…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu