http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Niepewność w zakresie kosztów zastępstwa przez pełnomocników w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie KIO

263

Inaugurujemy dzisiaj nową rubrykę, przekornie zatytułowaną „Pod prąd czy z prądem”. Omawiać w niej będziemy konkretne sytuacje i przypadki decyzji, działań oraz zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych etc. (stany faktyczne i prawne), podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką oraz „obowiązującym” stanowiskiem, a także decyzje i działania przeciwne, idące „pod prąd” praktyce powszechnie przyjętej i uznawanej za obowiązującą. Osąd, jakie zachowanie w konkretnej sytuacji należałoby uznać za właściwe pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Patronem merytorycznym rubryki jest Grupa Doradcza SIENNA, a autorami prezentowanych w jej ramach artykułów będą jej pracownicy i współpracownicy. Autorem dzisiejszej publikacji jest adwokat Łukasz Jaźwiński.

Regulacje dotyczące postępowania ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej są słusznie krytykowane. Jednakże opisywana w artykule kwestia wynika przede wszystkim z zaniechań ustawodawcy który nie określił, jaka stawka należna jest za zastępstwo prawne w postępowaniu skargowym. Powstały na tym tle rozbieżności orzecznicze, które są bardziej lub mniej kosztowne dla stron tego postępowania.

Trudno jest wskazać na jedną utrwaloną linię orzeczniczą sądów okręgowych w przedmiocie podstaw prawnych, w oparciu o jakie należy orzekać w zakresie wynagrodzenia pełnomocników w postępowaniu sądowym wywołanym skargą na orzeczenie KIO.

Istota problemu

Cała sytuacja ma o tyle znaczenie, że ustawodawca nie przewidział nigdzie, ile wynoszą koszty zastępstwa przez pełnomocnika w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie KIO. W związku z tym sądy okręgowe zmuszone są w oparciu o § 20 rozporządzenia…

Łukasz Jaźwiński

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx