http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zapisy nieobowiązkowe

55

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W numerze majowym omówione zostały zapisy, które muszą znaleźć się w jej treści. Dzisiaj przedstawione zostaną zapisy fakultatywne, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w SIWZ. Odnoszą się do nich przepisy art. 36 ust. 2.

Podejmując decyzję dotyczącą zapisów fakultatywnych należy zawsze pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawidłowo przygotowana SIWZ pozwala na wyjaśnienie potencjalnych kwestii spornych. W przypadkach procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą jest głównym dowodem, analizowanym w toku postępowania odwoławczego.

Starannie przygotowana SIWZ jest podstawowym elementem gwarantującym prawidłowe przeprowadzenie procedury udzielania zamówienia.

Oferty częściowe

Art. 36 ust. 2 pkt. 1 stanowi, iż SIWZ zawiera opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W takim przypadku należy opisać poszczególne…

Marcin Meducki

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx