przeglądanie Kategoria

08.sierpień

Zamówienia publiczne w roku 2017

W roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776), których wartość wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł),…

Zaliczki w zamówieniach

W celu wparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację przedmiotu zamówienia Urząd Zamówień…

Prezentacja miniportalu

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą MiniPortalu e-zamówień,…

Wielka defilada niepodległości

W dniu 15 sierpnia w Warszawie odbyła się Wielka Defilada Niepodległości, którą na żywo oglądało 120 tys. osób. Rozpoczęła się na…

Zmiana terminu elektronizacji

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych…

Jest termin wyborów

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października – wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego…

Szansa na sukces

Co zrobić, gdy nie można osiągnąć zakładanych celów? Zmienić sposób postępowania (wszak „szaleństwem jest robić wciąż to samo i…