http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NIK ZBADAŁA PRZETARGI DROGOWE

49

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rozstrzyganie przetargów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z raportu wynika, że GDDKiA czyniła to głównie na podstawie kryterium najniższej ceny. „W latach 2008-2011 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała prawie 79 mld zł na budowę 1371 km nowych                        i modernizację starych dróg. Nakłady te zostały częściowo refundowane ze środków unijnych. Łącznie z pierwszym półroczem 2012 r. kwota refundacji wyniosła 19,3 mld zł. W wyniku różnych okoliczności środki unijne zostały zmniejszone o 464 mln zł. GDDKiA ma jednak szansę wykorzystać te pieniądze na budowę innych dróg, pod warunkiem, że rozpocznie inwestycje w 2013 roku” – informuje Izba w komunikacie na swojej stronie internetowej. Równocześnie NIK pozytywnie oceniła sam proces przygotowania inwestycji. Z raportu wynika, że „oddziały GDDKiA na ogół rzetelnie sporządzały wnioski o pozwolenie na budowę i wydawały zezwolenia na realizację inwestycji drogowej”. Zastrzeżenia NIK dotyczą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustalano na poziomie 5 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie. Zdaniem Izby należało w tej sytuacji zastosować stawkę 10 proc. W umowach zabrakło natomiast odpowiednich zabezpieczeń chroniących podwykonawców, zwłaszcza w wypadku niewywiązywania się przez wykonawców ze zobowiązań płatniczych.

Powiązane artykuły

Źródło: GDDKiA / portalsamorzadowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx