http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowa instytucja prawna

32

Dialog techniczny, wprowadzony nowelizacją Prawa zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r., to bardzo cenna instytucja. Wypada mieć nadzieję, że przy bardziej złożonych inwestycjach zamawiający zechcą korzystać z możliwości, jakie stwarza zarówno im, jak i wykonawcom. Przepisy Prawa zamówień publicznych o dialogu konkurencyjnym mają swój rodowód w prawie Unii Europejskiej. Konkretnie, dialog konkurencyjny jest wspomniany w pkt. 8 preambuły do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Mówi się tam, że „przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia instytucje zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.”

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx