NOWA SIEĆ SZKOLNA

30

Około 40 proc. samorządów podjęło do 28 marca ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały nie zostaną podjęte, a spór z kuratorem zakończy się w sądzie – poinformował wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Z informacji kuratorów oświaty wynika, że około 60 proc. samorządów podejmie ostateczną uchwałę na sesjach zaplanowanych na 29-30-31 marca. Wiceminister dodał, że wszystkie uchwały, które samorządy nadesłały do kuratoriów zostały zaopiniowane pozytywnie, lub pozytywnie warunkowo. Jak podkreślił, niepodjęcie uchwały przez którykolwiek z samorządów nie ma wpływu na wprowadzanie reformy oświaty ponieważ – zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę – jeśli samorząd uchwały nie podjął przekształcenie szkół następuje z mocy prawa czyli gimnazja ulegają wygaszeniu, a sześcioklasowe podstawówki zamieniają się w szkoły ośmioletnie. Samorządy miały czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca. Reforma edukacji wprowadza 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja będą wygaszane poprzez nieprowadzenie naboru do nich. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Powiązane artykuły

źródło: www.samorząd.pap.pl