Nowe dyrektywy z punktu widzenia przedsiębiorcy

43

Polscy przedsiębiorcy z całą pewnością należą do tych, którzy z największym zainteresowaniem, niepokojem i nadzieją oczekiwali na publikację nowych dyrektyw UE, dotyczących zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Działo się tak, ponieważ uchwalona w roku 2004 ustawa Prawo zamówień publicznych, dzięki licznym zmianom, dokonywanym niejednokrotnie z powodów politycznych, stawała się coraz bardziej zagmatwana. Oprócz samych zapisów ustawy problemem stały się również, a może przede wszystkim, zasady jej stosowania.