http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe prawo, elektronizacja, faktyczne uproszczenie procedur

84

Z Hubertem Nowakiem,

Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

rozmawia

Tomasz Czajkowski

Przede wszystkim serdecznie gratuluję Panu powołania na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wiem, jak trudne i odpowiedzialne jest to zadanie. Rozpocznę zatem od pytania – jakie cele i jakie priorytety wyznaczył Pan sobie na czas sprawowania tej funkcji?

Serdecznie dziękuję za gratulacje. Zgadzam się z poglądem, iż funkcja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wiąże się z realizacją szeregu ważnych i nie łatwych zadań. Jednakże zdecydowałem, iż podejmę to wyzwanie i mam nadzieję będę skutecznie działał dla dobra systemu zamówień publicznych. Chciałbym się skupić na faktycznym uproszczeniu procesu udzielania zamówień publicznych poprzez zarówno odpowiednie działania legislacyjne, w tym monitorowanie praktyki stosowania przepisów, ale również szereg inicjatyw praktycznych, wspierających zarówno zamawiających jak i wykonawców.

Myślę tu w szczególności o użytecznych materiałach typu wzorcowe dokumenty,  przykłady dobrych praktyk czy przykłady praktyk branżowych.  Właśnie przed kilkoma dniami udostępniliśmy na stronie internetowej UZP Poradnik z katalogiem dobrych praktyk dotyczący pozacenowych kryteriów oceny ofert odnoszących się m.in. do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności, właściwości estetycznych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx