Projektowanie robót budowlanych w świetle przepisów art. 30 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

96

Wydawać by się mogło, iż nie powinny już występować istotne problemy związane z właściwym opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w klasycznym ujęciu, zdefiniowanym przepisem art. 647 Kodeksu cywilnego. Niestety, z problemami w tym zakresie mamy jeszcze do czynienia stosunkowo często.

Janusz Dolecki

Pomijam, zdarzające się raczej sporadyczne błędy, związane z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, polegające na wskazywaniu w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów lub technologii poprzez podanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych wyróżników, zazwyczaj identyfikujących wyrób z jednym producentem bez dopuszczenia możliwości zaoferowania produktów „równoważnych”.

Sytuacja, z którą spotkałem się niedawno, wywołała moje kompletne zaskoczenie, a ponieważ projekt budowlany, stanowiący opis przedmiotu zamówienia został wykonany zgodnie z powszechną praktyką, zdecydowałem się ją opisać. Tym bardziej, że wskazane w następstwie kontroli postępowania naruszenia prawa zostały zakwalifikowane, jako „nieprawidłowości” w rozumieniu przepisów…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis