Nowe Prawo zamówień publicznych – kierunki modernizacji

45

W dniach 21 – 22 września br. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się VIII ogólnopolska konferencja „Nowe Prawo zamówień publicznych – kierunki modernizacji”. Zorganizowana została przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochółana 90-lecie Uczelni.

 

Powiązane artykuły

         W obradach konferencji uczestniczyło ponad 140 osób. Byli to głównie przedstawiciele nauki prawa zamówień publicznych z całego kraju, sądownictwa, palestry i wyższej kadry urzędniczej. Goście specjalni to trzyosobowa delegacja z Uniwersytetu w Messynie w osobach prof. Francesco Astone, prof. Anny Romeo i prof. Vittorii Berlingo, a także Tomasz Czajkowski, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Danuta Koszyk-Ciałowicz, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

 

            Konferencja miała na celu analizę nowych dyrektyw europejskich, prezentację stanowisk oraz spowodowanie dyskusji nad zmianami zmierzającymi do zmodernizowania prawa zamówień publicznych w związku z nadchodzącą implementacją tych dyrektyw.