przeglądanie Kategoria

10. Październik

O skuteczności klauzul

Problem rozumianych szeroko klauzul społecznych zajmuje mnie od dawna, stąd też za wskazane uznałem w tekście opublikowanym we…

Kolejny udany kongres

W połowie października w Katowicach po raz piąty odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, tym razem pod…

WSKAŹNIKI PODATKOWE DLA JST

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw. Posłużą one do obliczenia…

DOSTĘP DO INTERNETU

Dostęp do Internetu ma 75,8 % gospodarstw. W stosunku do 2014 r. udział korzystających…

NIK O INSTYTUTACH BADAWCZYCH

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły…

WZÓR ZAWIADOMIENIA

W związku z obowiązkiem wynikającym. art. 67 ust. 2 i/lub art. 62 ust. 2 i/lub art. 142 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (wybór…