NOWE WŁADZE SPZP

13

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2023 roku, prawnicy zrzeszeni w tej organizacji podsumowali jej działalność w minionym roku. Walne Zebranie stanowiło również zebranie wyborcze, wieńcząc dwuletnią kadencję Zarządu SPZP 2021 – 2023. Członkowie Stowarzyszenia wyłonili nowy Zarząd w składzie: Aldona Kowalczyk, Katarzyna Kuźma, Mirella Lechna-Marchewka, Piotr Bogdanowicz, Wojciech Merkwa i Jan Roliński. Na zebraniu został również powołany nowy skład Komisji Rewizyjnej, której członkami zostali: Anna Prigan, Anna Specht-Schampera, Anna Szymańska, Wojciech Hartung, Jarosław Jerzykowski, Jarosław Sroka oraz Tomasz Zalewski. Po przeprowadzeniu wyborów członkowie Stowarzyszenia wraz z nowym Zarządem omówili plany i inicjatywy, które zostaną podjęte w kolejnej kadencji. Ich celem jest kontynuacja statutowych kierunków działalności Stowarzyszenia, które od 2017 roku gromadzi uznanych ekspertów w celu promowania i wdrażania zasad Prawa zamówień publicznych we współpracy z podmiotami sektora prywatnego, władzą prawodawczą oraz innymi organami.

 

źródło: informacja SPZP