http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO

22

W dniu 1 października 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 2600, z 2023r. poz. 403), która między innymi nowelizuje art. 305 dotyczący przetargów publicznych. § 1 tego przepisu stanowi obecnie, iż „kto utrudnia lub udaremnia przetarg albo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na szkodę właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany bądź która prowadzi postępowanie, albo na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, § 2 – „kto, w celu wywarcia bezprawnego wpływu na wynik trwającego lub przygotowywanego przetargu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wchodzi w porozumienie z inną osobą, przekazuje lub rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności, działając na szkodę właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest lub ma być dokonywany bądź która prowadzi lub ma prowadzić postępowanie, albo na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, natomiast § 3 – „jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Inf. własna

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx