http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zadania i działalność Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych

68

W toku działania systemu zamówień publicznych, praktycznego stosowania normujących go przepisów oraz wyzwań, z jakimi mierzą się jego uczestnicy, istotne znaczenie ma kontrola udzielanych zamówień, a także prowadzące ją organy.

Zamawiający w swoich działaniach muszą uwzględnić fakt, że będą one ocenione przez instytucje kontrolne. Zadają też sobie pytanie, jak ich decyzje zostaną w tym procesie zrewidowane, co często ma przeważające znaczenie w wyborze ścieżki postępowania. Z drugiej strony same organy kontroli stoją przed trudnym zadaniem wzięcia pod uwagę nie tylko regulacji materialnych Pzp, ale również innych aktów prawnych związanych np. z wydatkowaniem środków publicznych czy zasad wynikających z prawa unijnego, a także regulacji opisujących proces ich organizacji i metodyki prowadzenia kontroli.

 

ROLA KOMITETU ds. KONTROLI

Komitet do spraw kontroli w zamówieniach publicznych ma za zadanie wypracowywać rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na działalność obu wskazanych grup.

Dla zamawiających niezwykle istotna jest pewność co do istniejących możliwości i przewidywalność decyzji organu kontrolującego dane postępowanie. Podmiotom prowadzącym postępowania zależy szczególnie na tym, aby interpretacja przepisów ustawy nie była polem niepewności związanej z daleko idącymi różnicami w rozumieniu normy prawnej, która z nich wynika. Praktycy zamówień dużo czasu w swojej pracy, ale także w trakcie szkoleń, konferencji, warsztatów poświęcają na kwestie rozumienia przepisów i ich praktycznego stosowania. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZADANIA I SKŁAD KOMITETU
  • DZIAŁANIA KOMITETU
  • PODSUMOWANIE

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx