http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zrównoważone zamówienia publiczne w wymiarze unijnym

80

Zamówienia publiczne stanowią nie tylko instrument wspierania określonych polityk unijnych (takich jak zielona i społeczna gospodarka), ale również znaczący procent produktu krajowego brutto państw członkowskich Unii Europejskiej. Każdego roku w UE ponad 250 000 podmiotów publicznych wydaje około 2 bln EUR (około 13,6 % PKB) na zakup usług, robót budowlanych i dostaw.

 

Czy można wydawać tak znaczące kwoty wspierając zieloną transformację, innowacyjność, redukując społeczne wykluczenie? Czy państwa członkowskie powinny, na podstawie przepisów krajowych, obligować instytucje zamawiające do stosowania określonych wymagań w specyfikacjach warunków zamówienia, celem wspierania polityk środowiskowych i społecznych?

W ostatnim czasie dokonywany jest przegląd obecnie funkcjonujących w Polsce przepisów, dotyczących zamówień publicznych (zapoczątkowany w dniach 11-12 września br. przez Urząd Zamówień Publicznych), co może skłonić do dyskusji, czy nie warto skorzystać z doświadczeń innych państw członkowskich i znaleźć remedium na niezwykle rzadkie stosowanie kryteriów oraz klauzul środowiskowych i społecznych w krajowych zamówieniach. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • JAK ZDEFINIOWAĆ ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • PRZYKŁADOWE PRZEPISY WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE
  • WAŻNE WYROKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx