Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

32

UCHWAŁA  Nr  3

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

Powiązane artykuły

 – Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 29w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240). zwanej dalej „ustawą”…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu