NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ RIO

126

Na początku lipca Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybrany został Mirosław Legutko, prezes RIO w Krakowie. Zastąpił na tym stanowisku Grażynę Wróblewską, prezes RIO w Poznaniu. W rozmowie z samorząd.pap.pl nowy przewodniczący Krajowej Rady RIO stwierdził, iż epidemia i związane z nią nowe regulacje nie osłabiły pozycji RIO. Wręcz przeciwnie, znaczenie izb nawet wzrośnie, bo to m.in. na nich spocznie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa finansowego samorządów. Od sierpnia – po otrzymaniu informacji półrocznych z wykonania budżetu – wszystkie Izby będą analizować sytuację finansową i podejmować działania opiniodawcze i nadzorcze mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego samorządów. Izby zawsze działają w ten sposób, natomiast obecnie pojawił się nowy czynnik wpływający na finanse samorządów w postaci epidemii, który musi być wzięty pod uwagę. Izby już teraz na wniosek Ministerstwa Finansów rozpoczęły zbieranie danych o wpływie COVID-19 na dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Za priorytet nowy przewodniczący uznał kwestię informatyzacji izb. Podkreślił, iż te działania już są prowadzone z tym, że różny jest stopień zaawansowania Izb jeśli chodzi o informatyzację np. nadzoru. Dobrze by było, żeby ta informatyzacja miała charakter powszechny i jednolity tak jak wprowadzono i w dalszym ciągu rozwija się m.in. przy udziale pracowników Izb system Besti@.

 

źródło: samorząd.pap.pl