http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ RIO

131

Na początku lipca Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybrany został Mirosław Legutko, prezes RIO w Krakowie. Zastąpił na tym stanowisku Grażynę Wróblewską, prezes RIO w Poznaniu. W rozmowie z samorząd.pap.pl nowy przewodniczący Krajowej Rady RIO stwierdził, iż epidemia i związane z nią nowe regulacje nie osłabiły pozycji RIO. Wręcz przeciwnie, znaczenie izb nawet wzrośnie, bo to m.in. na nich spocznie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa finansowego samorządów. Od sierpnia – po otrzymaniu informacji półrocznych z wykonania budżetu – wszystkie Izby będą analizować sytuację finansową i podejmować działania opiniodawcze i nadzorcze mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego samorządów. Izby zawsze działają w ten sposób, natomiast obecnie pojawił się nowy czynnik wpływający na finanse samorządów w postaci epidemii, który musi być wzięty pod uwagę. Izby już teraz na wniosek Ministerstwa Finansów rozpoczęły zbieranie danych o wpływie COVID-19 na dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Za priorytet nowy przewodniczący uznał kwestię informatyzacji izb. Podkreślił, iż te działania już są prowadzone z tym, że różny jest stopień zaawansowania Izb jeśli chodzi o informatyzację np. nadzoru. Dobrze by było, żeby ta informatyzacja miała charakter powszechny i jednolity tak jak wprowadzono i w dalszym ciągu rozwija się m.in. przy udziale pracowników Izb system Besti@.

 

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx