http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obniżenie przez wykonawcę ceny oferty

247

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Włodzimierz Dzierżanowski

            Powstaje jednak pytanie, czy jeśli zamawiający nie może zwiekszyć kwoty środków, którymi dysponuje, ale wykonawca, który złozył najkorzystniejszą ofertę chce obniżyć cenę, czynność ta jest dopuszczalna.

Powiązane artykuły

Dopuszczalność zmiany

przyszłej umowy

            Art. 87 ust. 1 stanowi, że niedopuszczalne jest prowadzenie między…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx