przeglądanie Kategoria

10. Październik

JAK DOBRZE SPORZĄDZIĆ SIWZ

W dniu 18 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak…

CENA ŚMIECI

Prawidłowa segregacja odpadów przez mieszkańców powinna przełożyć się na zmniejszenie opłaty za śmieci – uważa resort…

BRAKUJĄCY ODCINEK S7

W siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach w dniu 10 października) podpisano umowę na realizację ostatniego fragmentu trasy S7 między…

Czy warto przywrócić protest?

W uchwale Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” na pierwszym miejscu listy głównych…

Debata nad odwołaniami

Czy system odwoławczy w polskich zamówieniach publicznych zapewnia efektywną ochronę praw wykonawców ? A może należy coś…

Prawnik podpowiada

Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający prowadzi dwa analogiczne postępowania, w…

Protest poproszę

Czy pamiętamy jeszcze, że nowelizacja Pzp z 2009 r wprowadzała „stan wyjątkowy” w zamówieniach publicznych „aby zdążyć na…

Protest w sprawie protestu

Jeśli by ktoś nie pamiętał albo nie wiedział, protest był instytucją chroniącą interes wykonawcy w jego bezpośrednich relacjach z…