przeglądanie Kategoria

10. Październik

JAK DOBRZE SPORZĄDZIĆ SIWZ

W dniu 18 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak…

CENA ŚMIECI

Prawidłowa segregacja odpadów przez mieszkańców powinna przełożyć się na zmniejszenie opłaty za śmieci – uważa resort…

Debata nad odwołaniami

Czy system odwoławczy w polskich zamówieniach publicznych zapewnia efektywną ochronę praw wykonawców ? A może należy coś…

BRAKUJĄCY ODCINEK S7

W siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach w dniu 10 października) podpisano umowę na realizację ostatniego fragmentu trasy S7 między…

Czy warto przywrócić protest?

W uchwale Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” na pierwszym miejscu listy głównych…

Prawnik podpowiada

Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający prowadzi dwa analogiczne postępowania, w…

Protest poproszę

Czy pamiętamy jeszcze, że nowelizacja Pzp z 2009 r wprowadzała „stan wyjątkowy” w zamówieniach publicznych „aby zdążyć na…

Protest w sprawie protestu

Jeśli by ktoś nie pamiętał albo nie wiedział, protest był instytucją chroniącą interes wykonawcy w jego bezpośrednich relacjach z…