http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Oczekiwania zamawiającego w stosunku do wykonawcy dotyczące waloryzacji umowy, związanej z działaniem siły wyższej

27

„Czego chcesz od nas zamawiający za twój hojny dar waloryzacji oraz prolongaty terminu w związku z działaniem siły wyższej?” – to pytanie najczęściej zadawane przez wykonawców inwestorom publicznym, którzy opornie podchodzą do waloryzacji umowy o roboty budowlane oraz do prolongaty terminu w związku z działaniem siły wyżej (obecnie: konfliktu zbrojnego na Ukrainie).

 

O waloryzację i prolongatę terminu występują obecnie podmioty branży budowlanej, które stanęły w obliczu kolosalnego wzrostu kosztów inwestycji, przestoju w robotach z powodu niedoboru materiałów i surowców, przerwy w ich dostawach, konieczności poszukiwania rozwiązań alternatywnych, przemodelowania procesu budowy, itd.

Praktyka pokazuje, że inwestorzy niechętnie wychodzą naprzeciw wykonawcom, co skutkuje brakiem uwzględnienia ich roszczenia o waloryzację czy przedłużenie terminu, bądź propozycją postępowania polubownego przed Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Są to rozwiązania niepewne co do samego skutku i zakresu ewentualnego uwzględnienia roszczenia wykonawcy. Podstaw takiego podejścia inwestorów może być niezwykle dużo i o różnym podłożu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Niezwykle istotne jest, że zamawiający mają jak na dłoni podstawy prawne do tego, aby zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy, czy też wydłużyć czas potrzebny na ukończenie inwestycji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • STANOWISKO UZP, PROKURATORII GENERALNEJ I ORZECZNICTWA
  • STANOWISKO ZAMAWIAJĄCYCH
  • WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ
  • NA REALIZACJĘ KONTRAKTU

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx