Od listy arbitrów do Krajowej Izby Odwoławczej

43

UWAGI WSTĘPNE

            Uchwalenie i wprowadzenie w życie przepisów normujących udzielanie zamówień publicznych było wydarzeniem niezwykle ważnym dla funkcjonowania państwa, choć z jego rzeczywistej wagi, znaczenia oraz konsekwencji, mało kto zdawał sobie wówczas sprawę. Chyba mało kto był też w stanie przewidzieć, że zakres zmian, obejmujących większość robót budowlanych, dostaw i usług będzie aż tak duży, że tak szybko wykreowany zostanie rynek zamówień publicznych, że będzie on jednym z najszybciej rozwijających się rynków Europy.

Powiązane artykuły

            Wszystko to nie stało się jednak samo. Było efektem wielu decyzji podejmowanych przez instytucje państwa, a także dzięki działalności tysięcy ludzi, którzy to wszystko, co dziś nazywamy systemem zamówień publicznych, budowali…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis