http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ODWOŁANIA ELEKTRONICZNE

59

ODWOŁANIA ELEKTRONICZNE

 

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, iż zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca nie wskazał w tym zakresie możliwości zastosowania rozwiązania alternatywnego, jakim jest Profil Zaufany. Niedopuszczalne jest zatem złożenie do Prezesa KIO odwołania podpisanego Profilem Zaufanym na platformie ePUAP. W wyniku zidentyfikowania możliwości podpisywania Profilem Zaufanym odwołań wnoszonych w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, Centralny Ośrodek Informatyki sprawujący nadzór nad systemem ePUAP, podjął natychmiastowe działania zmierzające do przywrócenia stanu właściwego dla obowiązujących uregulowań, uniemożliwiając podpisanie odwołania profilem zaufanym.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx